Tra cứu hóa đơn

Quý Doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tra cứu hóa đơn theo quy trình sau:

  1. Nhập thông tin
  2. Nhập mã xác nhận sau đó nhấn vào nút tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy ngay thông tin bạn cần tìm.

  • Trang này dành cho tất cả các tổ chức, cá nhân toàn xã hội tra cứu các thông tin về hoá đơn.
  • Danh sách dữ liệu đưa ra trang Website Tra cứu hoá đơn được cơ quan Thuế các cấp tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính
091 541 23 32