Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Quận Bình Tân

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN

Địa chỉ: Số 528 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (028) 3752 4943

Địa chỉ 528 Kinh Dương Vương –
P. An Lạc A – Q. Bình Tân
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3752 6842
Đội thuế TNCN (028) 3752 6842
Đội  KK-KTT & TH (028) 3875 0249
(028) 3876 1594
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3875 0448
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3752 4943
Đội QLN-CCN (028) 3752 6843
Đội trước bạ & thu khác (028) 3876 0282
Đội Nghiệp vụ – Dự toán (028) 3877 6151
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3877 6150
Đội thuế P.An Lạc, An Lạc A (028) 3877 6166
Đội thuế LP Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A,
Bình Trị Đông B
(028) 3877 6550
Đội thuế  LP Tân Tạo, Tân Tạo A (028) 3877 6166
Đội thuế  LP Bình Hưng Hoà, Bình Hưng Hoà A,
Bình Hưng Hoà B
(028) 3752 4943
Đội Kiểm tra nội bộ (028) 3877 6165

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

091 541 23 32