Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Quận 4

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 4

Địa chỉ: Hẻm 42 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3825 4568

Địa chỉ Hẻm 42 Hoàng Diệu,
Phường 12, Quận 4
Đội Kiểm tra thuế số 1  (028) 3825 4565
Đội Kiểm tra thuế số 2  (028) 3825 4568
Đội Nghiệp vụ – Dự toán  (028) 3943 2027
Đội HC-NS-QT-TV-AC  (028) 3943 3524
Đội KK-KTT & TH  (028) 3826 8312
Đội Trước bạ và thu khác  (028) 3826 8311
Đội thuế Liên Phường chợ  (028) 3825 4566
Đội QLN-CCN  (028) 3943 4706
Đội Tuyên truyền hỗ trợ  (028) 3943 2026
Bộ phận Ấn chỉ  (028) 3943 3523
Điểm thu Kho bạc  (028) 3943 3525
Đội Bảo vệ  (028) 3943 3522

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây.

091 541 23 32