Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Quận 11

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 11

Địa chỉ: Số 270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: (028) 3963 0585

Địa chỉ 270 Bình Thới – P10 –
Quận 11
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3963 0585
(028) 3963 0827
Đội Nghiệp vụ & Dự toán – TTHT (028) 3963 0825
Đội KK-KTT& TH (028) 3963 0590
(028) 3963 1052
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3963 6592
(028) 3963 6866
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3963 6384
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3963 0822
(028) 3963 5384 
(028) 3963 6591 
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3963 0586
(028) 3963 6798
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3963 0826
Đội QLN-CCN (028) 3963 0820
Đội trước bạ & thu khác (028) 3963 1051
Đội thuế Liên phường 1-3 -5-10 -14 – Chợ Bình Thới (028) 3963 0823
Đội thuế LP 2 – 8 – 9 – 16 – Chợ Lãnh Binh Thăng (028) 3963 0821
Đội thuế LP 4 – 6 – 12 – 13 – Chợ Thiếc  – chợ Phú Thọ (028) 3963 0828
Đội thuế LP 7-11 -15 – Chợ Chim Xanh (028) 3963 0819
Đội thuế TNCN (028) 3963 7021

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

091 541 23 32