Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Huyện Cần Giờ

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ HUYỆN CẦN GIỜ

Địa chỉ: Đường Đào Cử, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Điện thoại: (028) 3874 0742

Địa chỉ Đường Đào Cử – TT Cần
Thạnh- Huyện Cần Giờ
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3874 0742
Ấn chỉ (028) 2240 0581
Kế toán (028) 2240 0361
Bảo vệ (028) 2240 0514
Đội trưởng Đội Nghiệp vụ – Dự toán (028) 2240 0425
(028) 2240 0510
(028) 3874 0302
Đội trưởng Đội KK-KTT& TH (028) 2240 0370
(028) 2240 0392
(028) 3874 0083
Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác (028) 2240 0385
(028) 3874 0298
Đội trưởng kiểm tra thuế (028) 2240 0493
(028) 3874 0741
Đội trưởng Đội thuế Liên xã (028) 2240 0592
(028) 2240 0671
(028) 3874 0170
Đội thu Xã Long Hòa (028) 2240 0591
Đội thuế Xã Lý Nhơn (028) 2240 0596
Đội thuế xã An Thới Đông (028) 2240 0582
Đội thuế xã Tam Thôn Hiệp (028) 2240 0691
Điểm thu xã Bình Khánh (028) 2240 0674

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây.  

091 541 23 32