Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Huyện Bình Chánh

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: Số 3 Đường số 4, Khu trung tâm hành chính Huyện – Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Điện thoại: (028) 3537 2823

Địa chỉ C11/11 Ấp 3 Xã Tân Quý Tây
– Huyện Bình Chánh
Đội HC-NS-QT-TV-AC  (028) 3752 4922
Đội Nghiệp vụ dự toán-Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3752 3872
(028) 3760 8823
Đội KK-KTT& TH (028) 3760 8824
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3752 3873
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3752 3921
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3752 4923
Đội Quản lý Nợ – Cưỡng chế nợ thuế (028) 3752 3922
Đội thuế Thu nhập Cá nhân (028) 3752 4923
Đội LX P.V Hai – LMXuân – Bình Lợi – Vĩnh Lộc A –
Vĩnh Lộc B – Tân Kiên – Tân Túc – Tân Nhựt
(028) 3752 3875
Đội LX Bình Hưng – Phong Phú – Đa Phước – Qui Đức
– Tân Quý Tây – Hưng Long – An Phú Tây – Bình Chánh
(028) 3752 3875
Đội thuế Trước bạ và thu khác (028) 3752 3920

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

091 541 23 32