Cổng thông tin một cửa Quốc Gia

Liên hệ Cổng thông tin 1 cửa quốc gia – Tổng cục Hải Quan

  • Địa chỉ: Lô E3 – Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Điện thoại hỗ trợ: (024) 37.824.754 – (024) 37.824.755
  • Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn

091 541 23 32