Efy-Ca

Chữ ký điện tử và chữ ký thường khác nhau như thế nào?

Hiện nay, chữ ký điện tử được áp dụng phổ biến trong các giao dịch điện tử tại nhiều doanh nghiệp với những lợi ích ưu việt mà chúng mang lại so với chữ ký thường.

Vậy sự khác biệt giữa chữ ký điện tử và chữ ký thường là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hai loại chữ ký số này nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng chúng một cách hiệu quả và thuận tiện nhất

Sự khác biệt giữa chữ ký điện tử và chữ ký thường?

Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video…) với một mục đích đó là xác định người chủ của dữ liệu đó một cách chuẩn xác nhất.

Theo khoản 1 điều 21 của luật giao dịch điện tử được phát hành năm 2005 thì chữ kí điện tử là chữ kí được tạo lập dưới dạng chữ, số, ký hiệu, âm thanh hay có thể là các hình thức khác bằng phương tiện điện tử kết hợp hoặc gắn liền một cách có trật tự với các thông điệp dữ liệu, và chúng có khả năng định dạng những người kí thông điệp cơ sở dữ liệu sau đó xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được kí.

Sự khác biệt giữa chữ ký điện tử và chữ ký thường
 
Sự khác biệt giữa chữ ký điện tử và chữ ký thường
 
Theo cách hiểu đơn như sau thì chữ ký điện tử là một đoạn thông tin đi kèm dữ liệu điện tử nhằm mục đích xác nhận người ký. Chữ ký điện tử có thể được chứng thực bởi một cá nhân hay có thể là một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử hiện nay.

Tại thời điểm hiện tại thì thuật ngữ “chữ ký số “ cũng đang dần được những người trong nghề thay dần cho thuât ngữ “chữ ký điện tử” mặc dù khác ý nghĩa.

Theo khoản 4 điều 3 nghị định năm 2007 , quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ kí số (đã được sửa đổi và bổ sung theo nghị định 2011.

Theo định nghĩa thì “chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng một biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã  không đối xứng và từ đó người có được thông điệp dữ liệu lúc đầu tiên và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện sau đây: Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng; dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký; mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện; mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

Chữ ký điện tử đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chứng thực được xem là bảo đảm các điều kiện an toàn.

Chữ ký điện tử (chữ ký số) hiện tại được các doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch với cơ quan thuế, hải quan,…

Trên đây là những thông tin giúp bạn có thể dễ dàng phân biệt được chữ ký điện tử và và chữ ký thường. Để sở hữu và sử dụng chữ ký điện tử (chữ ký số) thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần liên hệ với nhà cung cấp chữ ký điện tử (chữ ký số) để yêu cầu cung cấp sử dụng dịch vụ chất lượng tốt …

Hãy liên hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi để cảm nhận chất lượng dịch vụ cũng như nhận được sự hộ trợ nhiệt tình nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

091 541 23 32