Vina-CA

bảng giá chữ ký số vina

1. Báo giá cấp mới chứng thư số vina-ca (SmartSign)

Tên gói dịch vụ Token dịch vụ chứng thư số SmartSign đăng ký mới
Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá token dịch vụ chứng thư số (bao gồm VAT) 1,788,000 2,664,000 2,989,000
Khuyển mãi 00 tháng dịch vụ 00 tháng dịch vụ 00 tháng dịch vụ

 

2. Báo giá gia hạn chữ ký số Vina-ca

091 541 23 32