Tra cứu thông tin người nộp thuế

Hệ thống Tra cứu thông tin người nộp Thuế từ Tổng Cục Thuế, Xem danh sách Người nộp thuế ngừng hoạt động theo: Mã số thuế, Tên tổ chức cá nhân nộp thuế, Địa chỉ trụ sở kinh doanh, Số chứng minh thư/Thẻ căn cước người đại diện. Thông tin về người nộp thuế TNCN, Mã số thuế, Họ và tên, Địa chỉ, Số chứng minh thư/Thẻ căn cước.

091 541 23 32