thuedientu.gdt.gov.vn

Thông tin số điện thoại hỗ trợ kê khai và đăng nhập thuế điện tử

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN ĐẦU MỐI HỖ TRỢ THUẾ ĐIỆN TỬ    

STT TÊN ĐƠN VỊ TÊN ĐỘI/BỘ PHẬN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Chi cục Thuế Quận 1 Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 39106241 (số máy
nhánh: 8101) 
2 Chi cục Thuế Quận 2 Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học (028) 37423435 
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học (028) 37423442
3 Chi cục Thuế Quận 3 Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (028) 39 349 391
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 39 349 396
4    Chi cục Thuế Quận 4 Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền
hỗ trợ người nộp thuế và TNCN (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ)
 (028) 39349191 (Số máy nhánh:102) 
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 39349191 (Số máy nhánh:129) 
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 39349191 (Số máy nhánh:134) 
5   Chi cục Thuế Quận 5 Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ)  

(028) 38590157

Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 38590159
Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Thu nhập cá nhân  (028) 38590181
Đội Quản lý Ấn Chỉ (028) 38590171
Đội Kiểm tra thuế (Kiểm tra thuế số 2) (028) 38590166
Đội Quản lý Cưỡng chế nợ thuế (028) 38590164
6    Chi cục Thuế Quận 6 Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ)   (028) 39697716
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 39694369
Đội Quản lý nợ – Cưỡng chế nợ Thuế  (028) 39695487
7     Chi cục Thuế Quận 7  Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (028) 38 720 242 (Số máy nhánh: 101 hoặc 102)
Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế 0918672299
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học (028) 38 720 242 (Số máy nhánh: 103 hoặc 104)
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  0983757107
8   Chi cục Thuế Quận 8 Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế – QT TNCN (028) 38501032 (Số máy nhánh: 101)
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 38520412 (Số máy nhánh: 102)
9   Chi cục Thuế Quận 9 Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ)  (028) 3897 3357
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học  (028) 3897 3354
10   Chi cục Thuế Quận 10 Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ) (028)3866.2801
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học  (028)3501.5458
11   Chi cục Thuế Quận 11 Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ) (028) 39630.825
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 39630.590
12 Chi cục Thuế Quận 12 Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 38916815
 13 Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học (028)22167289 (028)62766223
 14  Chi cục Thuế Quận Tân Phú Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ) (028) 3812.4031
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học (028) 3812.7720
 15 Chi cục Thuế Quận Tân Bình Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 38102090 (Số máy nhánh: 231)
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 38102090 (Số máy nhánh: 114)
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 38102090 (Số máy nhánh: 115)
Đội Tuyên truyền hỗ trợ 0909021680
16         Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận     Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học   0902803863
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  0902351980 
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  0908479790 
Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế   0908201103 
Đội Kiểm tra thuế số 1  0822666679 
Đội Kiểm tra thuế số 2   0908700311
Đội Kiểm tra thuế số 3  0913199233 
Đội Kiểm tra thuế số 4  0372544335 
17   Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 38434314
Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế- Thu nhập cá nhân  (028) 35510304
18   Chi cục Thuế Quận Thủ Đức  Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học   (028) 37225300
Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và Quản lý thuế thu nhập cá nhân (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ)  (028) 37228593
 

19

 

Chi cục Thuế Nhà Bè Đội Kiểm Tra Thuế  0908066369
Đội Kiểm Tra Thuế  0908866096
Đội Kiểm Tra Thuế  0902682986
Đội Kiểm Tra Thuế  0906475021
Đội Kiểm Tra Thuế  0909179228
Đội Kiểm Tra Thuế  0989313178
Đội Kiểm Tra Thuế  0982172879
Đội Kiểm Tra Thuế  0977769478
Đội Kê khai- Kế toán thuế và Tin học  0938568608
Đội Nghiệp vụ dự toán- Tuyên truyền hỗ trợ.  0904142899
20   Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn  Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán- Tuyên truyền hỗ trợ và Quyết toán Thuế TNCN   0989228488
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  0906482617
21

   

Chi cục Thuế Củ Chi    Đội Kê khai- Kế toán thuế và Tin học   0908075656
Đội Kê khai- Kế toán thuế và Tin học   0365160462
Đội Tuyên truyền hỗ trợ-Tổng hợp Nghiệp vụ dự toán-Thu nhập cá nhân  0971793797
Đội Quản Lý Nợ  0906804275
22

  

Chi cục Thuế Quận Bình Tân   Đội Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế  (028) 38.776.150 (số máy nhánh: 103) 
Đội Kê khai kế toán thuế và Tin học  (028) 38.776.150 (số máy nhánh:109110) 
Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế  (028) 38.776.150 (số máy nhánh:137) 
Đội Kiểm tra thuế số 1  (028) 38.776.150 (số máy nhánh:111112)
23 Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ) (028) 3752.3872
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 3760.8824
24 Chi cục Thuế huyện Cần Giờ Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ)   (028) 387 40302
Đội Kê khai – Kế toán thuế và Tin học  (028) 22400370
25 Văn phòng Cục Thuế Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế   (028) 37702288 (số máy nhánh: 1) 
Phòng Công nghệ thông tin  (028) 37702288 (số máy nhánh: 5)

 

091 541 23 32