Kiến thức

Tra cứu thông tin doanh nghiệp, BHXH, BHYT, Hóa đơn, Hải quan

chukysoca2.net xin chia sẻ toàn bộ hệ thống các webstie của cơ quan nhà nước tra cứu thông tin doanh nghiệp, BHXH, BHYT, Hải quan, …. A đến Z. Hướng dẫn chi tiết với Chủ doanh nghiệp, kế toán, … để dễ dàng quản lý, theo dõi, cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình kinh doanh của DN

  Mục lục
  • Tra cứu thông tin doanh nghiệp
  • Tra cứu thông tin của hộ cá nhân kinh doanh
  • Tra cứu thông tin người nộp thuế 
  • Tra cứu mã số thuế cá nhân 
  • Tra cứu quá trình tham gia BHXH
  • Tra cứu mã số BHXH
  • Tra cứu đơn vị tham gia BHXH
  • Tra cứu thông tin hóa đơn
  • Tra cứu thông tin hải quan

  Sau đây, chukysoca2.net hướng dẫn lần lượt về Tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu về thuế, Tra cứu bảo hiểm, tra cứu hóa đơn, tra cứu thông tin hải quan như nợ thuế, tờ khai hải quan, diễn biến nộp thuế của tớ khai hải quan và tình hình ngân sách của đơn vị hải quan

  Tra cứu thông tin doanh nghiệp

  Để tra cứu thông tin doanh nghiệp như tên, địa chỉ, nghành nghề, tra cứu mẫu dấu, tra cứu người đại diện pháp luật,…. Các bạn truy cập vào https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx  

  20201025 5f95c403341fd

  Các bạn điền thông tin như: Mã số thuế (MST), mã số doanh nghiệp, tên, ….. vào ô tìm kiếm, ấn vào tìm kiếm kết quả sẽ hiển thị.

  Tra cứu thông tin của hộ cá nhân kinh doanh

  Các bạn thực hiện truy cập vào đường dẫn: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct vào điền các thông tin hướng dẫn theo hình

  20201025 5f95c4036dfea

  Các bạn điền các thông tin chi tiết vào từng ô. Lưu ý: Các ô có đánh dấu “*” là các trường bắt buộc. Sau khi điền các thông tin các bạn ấn “Tìm kiếm”  

  Tra cứu thông tin người nộp thuế 

  Để tra cứu các thông tin như: tên, địa chỉ, người đại diện, kỳ báo cáo, hình thức kê khai tính thuế, tình trạng người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng, …. 

  Các bạn truy cập theo đường dẫn của Tổng cục thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

  20201025 5f95c403aae86

  Các bạn thực hiện điền thông tin MST hoặc Chứng minh thư/Thẻ căn cước người đại diệnMã xác nhận. Lưu ý: mã xác nhận này mỗi lần đăng nhập là một mã, các bạn gõ lại theo mã bên phải nhé.

  Tra cứu mã số thuế cá nhân 

  Các bạn truy cập theo đường dẫn của Tổng cục thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp các bạn chuyển sang tab “Thông tin người nộp thuế TNCN” theo hình bên dưới

  20201025 5f95c403e497b

  Các bạn thực hiện điền thông tin MST hoặc Chứng minh thư/Thẻ căn cước người đại diệnMã xác nhận. Lưu ý: mã xác nhận này mỗi lần đăng nhập là một mã, các bạn gõ lại theo mã bên phải nhé.

  Tra cứu quá trình tham gia BHXH

  Các bạn truy cập vào đường dẫn chính thức của bảo hiểm xã hội việt nam: https://baohlemxahol.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx và điền các thông tin yêu cầu nhé.

  20201025 5f95c40429187

  Các bạn điện các thông tin và tích vào “Tôi không phải là người máy”, Ấn lấy mã OTP rồi làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Tra cứu mã số BHXH

  Các bạn truy cập vào đường dẫn: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx và điền các thông tin yêu cầu hoặc làm theo hướng dẫn chi tiết của chukysoca2.net theo hướng dẫn: http://chukysoca2.net/tra-cuu-ma-so-bhxh.html 

  20201025 5f95c404661b3

  Các bạn điện các thông tin và tích vào “Tôi không phải là người máy”, rồi ấn vào “Tra cứu” nhé.

  Tra cứu đơn vị tham gia BHXH

  Tương tự như trên, để tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội các bạn truy cập theo đường dẫn: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx vào điền các thông tin yêu cầu theo hình bên dưới

  20201025 5f95c404a0725

  Các bạn điền lần lượt thông tin: Tỉnh thành, Mã đơn vị, Cơ quan BHXH, Tên đơn vị … Sau đó tích vào “Tôi không phải là người máy”. Tiếp đến các bạn ấn vào “Tra cứu”.

  Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

  Các bạn truy cập vào đường dẫn: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx như hình bên dưới

  20201025 5f95c404ded0b

  Tra cứu thông tin hóa đơn

  Các thông tin như

  – Tra cứu doanh nghiệp rủi ro hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

  – Tra cứu nhà in/ cung ứng phần mềm tự In hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html

  – Tra cứu hóa đơn hết giá trị sử dụng: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html

  – Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

  20201025 5f95c40527afb

  Tra cứu thông tin hải quan

  Các bạn có thể Tra cứu các thông tin chi tiết:

  – Tra cứu thông tin nợ thuế: https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

  – Tra cứu thông tin tờ khai hải quan: https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhalHQ.aspx

  – Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan: https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx

  – Tra cứu tỷ giá: https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx

  – Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị hải quan: https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx

  20201025 5f95c4056b636

  Như vậy, trên đây chukysoca2.net (http://chukysoca2.net/) vừa chia sẻ hệ thống các website Tra cứu thông tin doanh nghiệp, BHXH, BHYT, Hải quan, ….Với các địa chỉ trên, trường hợp các bạn chưa tra cứu được vui lòng bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

  091 541 23 32