Kiến thức

Những thay đổi của Doanh nghiệp Kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán Es-GLocal xin chia sẻ Những thay đổi của Doanh nghiệp Kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính đang áp dụng theo Luật Kiểm toán độc lập mới nhất hiện nay.

  20201025 5f95c4d8804b2

  Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có thay đổi về những nội dung sau đây, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

  1. Danh sách kiểm toán viên hành nghề;

  2. Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 và Điều 31 của Luật Kiểm toán độc lập;

  3. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

  4. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

  5. Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  6. Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  7. Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

   

  Mời các bạn xem tiếp:

  • Nội dung ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) và chứng chỉ kế toán viên;
  • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
  • Mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề được quy định như thế nào?
  • Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán.
  • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  091 541 23 32