Kiến thức

Mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN năm 2019 mới nhất

Quy định mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN và Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN như thế nào? Hãng Kiểm toán chúng tôi xin chia sẻ với quý bạn đọc thông qua bài viết dưới đây.

  20201025 5f95c5733199d

  Quy định mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN

  Theo Điều 19 điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CPĐiều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể như sau:

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN hoặc tham gia không đúng mức quy định.
  2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính ( nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động có một số hành vi sau đây:

  – Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

  – Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

  – Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

  1. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

  Căn cứ theo Khoản 21 điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định:

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  – Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, thông tin về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  – Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nhiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

  – Không làm văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

  – Làm mất, hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa sổ BHXH.

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  – Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;

  – Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội.

  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  – Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng;

  – Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội: Giải quyết chế độ hưu, giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.

  – Không giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo nghề có một trong các hành vi sau đây:

  – Tổ chức dạy nghề không đủ thời gian khóa học mà người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đăng ký đối với mỗi người lao động vị phạm;

  – Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề đối với mỗi trường hợp vi phạm.

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng Quỹ BHXH sai mục đích.

  Ngoài ra doanh nghiệp còn bị:

  • Truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng.
  • Đóng số tiền lãi của số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

  Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

  Theo quyết định 60/2015/QĐ-TT ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

  “3. Việc thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện như sau:

  a) Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày ở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn 9 tháng;

  b) Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;

  c) Trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01 hằng năm, BHXH Việt Nam phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cở sở mức lãi suất bình quân quy định tại điểm a và b Khoản này gửi cơ quan BHXH trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.”

  Trên đây là bài viết chia sẻ về Mức phạt chậm đóng BHXH,BHTN và các thông tư hướng dẫn.

  http://chukysoca2.net/muc-phat-cham-dong-bhxh-bhtn.html

  Hãng Kiểm toán chúng tôi (http://chukysoca2.net/) xin cảm ơn Quý bạn đọc đã theo dõi! Kính mời quý bạn đọc đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  091 541 23 32