Kiến thức

Mức đóng BHXH năm 2019

Mức đóng BHXH năm 2019 được THAY ĐỔI mới nhất như thế nào ? Các quy định mới về BHXH liên quan như: Mức lương tối thiểu vùng 2019, Tỷ lệ đóng bhxh năm 2019 ra sao ? Hãng Kiểm toán chúng tôi (http://chukysoca2.net/) xin được chia sẻ tới các bạn chi tiết các vấn đề trên qua bài viết dưới đây.

  Mức lương đóng BHXH năm 2019 có gì mới
  Mức lương đóng BHXH năm 2019 có gì mới

  Mức đóng BHXH năm 2019 được THAY ĐỔI mới nhất

  Trước tiên, để có thể xác định được mức đóng BHXH, BHYT, BHTN chúng ta cần nắm được các vấn đề sau:

  I. Các văn bản pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội hiện hành

  Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
  Luật số:
  58/2014/QH13
  20/11/2014 01/01/2016 Quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội
  Thông tư
  59/2015/TT-BLĐTBXH
  29/12/2015 15/02/2016 – Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng.
  – Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30)
  Nghị định
  44/2017/NĐ-CP
  14/04/2017
   
  01/06/2017 Quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  Quyết định
  595/QĐ-BHXH
  14/04/2017 01/07/2017 Ban hành quy trình thu (thủ tục tham gia, điều chỉnh tăng/giảm, truy thu) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
  – Quy định về mức đóng, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm
  Quyết định
  888/QĐ-BHXH
  16/07/2018 01/07/2018 Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH (Thay Mẫu TK1-TS)
  Nghị định
  143/2018/NĐ-CP
  15/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  II. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

  http://chukysoca2.net/doi-tuong-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-bhtnld-bnn-bat-buoc.html

  III. Mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

  http://chukysoca2.net/muc-luong-va-phu-cap-dong-bhxh-nam-2018.html

  IV. Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm

  http://chukysoca2.net/muc-luong-tham-gia-bhxh-2018.html

  So với năm 2018, năm 2019 không có thay đổi về Đối tượng tham gia và Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm.

  Sự thay đổi lớn nhất là ở mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

  Cụ thể như sau:

  1. Mức tiền lương tháng tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2019

  – Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2019 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

  – Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP như sau:

  Vùng 

  Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

  (áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019)

  So sánh với mức lương
  tối thiểu vùng năm 2018
  Vùng 1 4.180.000 đồng/tháng Tăng 200.000 đồng/tháng 
  Vùng 2 3.710.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng/tháng 
  Vùng 3 3.250.000 đồng/tháng Tăng 160.000 đồng/tháng 
  Vùng 4 2.920.000 đồng/tháng Tăng 160.000 đồng/tháng

  – Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

  Ví dụ: Anh Phạm Văn Nam đã qua đào tạo đại học, làm việc trong môi trường bình thường tại Cầu Giấy, Hà Nội.

  Do quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thuộc vùng 1

  => Mức lương thấp nhất mà anh nhận được năm 2019, Mức Lương để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHYT, BHTN) thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng mới năm 2019 là:

  4.180.000 + (7% x 4.180.000) = 4.472.600 đồng/tháng

  Note:

  Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019:

  Doanh nghiệp
  thuộc vùng
  Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc 
  (BHXH, BHYT, BHTN)
  Đối với lao động chưa qua học nghề
  (làm công việc giản đơn nhất)
  (đồng/tháng)
  Đối với lao động đã qua học nghề
  (Phải cộng thêm 7%)
  (đồng/tháng)
  Vùng 1 4.180.000 4.472.600
  Vùng 2 3.710.000 3.969.700
  Vùng 3 3.250.000 3.477.500
  Vùng 4 2.920.000 3.124.400
   

  2. Mức lương cao nhất để tham gia từng loại bảo hiểm

  – Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

  + BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở.

  + BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

  – Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung:

  + Mức lương tối thiểu chung hiện nay là: 1.390.000 đồng/tháng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.)

  + Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang).

  Loại bảo hiểm Quy định Áp dụng từ ngày 1/1/2019 Áp dụng từ ngày 1/7/2019

  Bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm y tế

  Không được
  cao hơn 20 lần
  mức lương
  tối thiểu chung

  = 20 * 1.390.000

  27.800.000

  = 20 * 1.490.000

  29.800.000

  Bảo hiểm thất nghiệp Không được
  cao hơn 20 lần
  mức lương
  tối thiểu vùng

  = 20 * “Mức lương tối thiểu của từng vùng” 

  Trên đây, chúng tôi đã lưu ý tới các bạn những thay đổi về mức đóng BHXH năm 2019:

  http://chukysoca2.net/muc-dong-bhxh.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  091 541 23 32