Kiến thức

Lịch nộp các tờ khai thuế, tiền thuế phải nộp năm 2020

Thời hạn nộp các loại tờ khai và báo cáo thuế, tiền thuế năm 2020 được quy định như thế nào? Ngayf nộp cụ thể với từng loại tờ khai thuế, tiền thuế được quy định như thế nào? Những hồ sơ nói trên cần nộp cho cơ quan nào? chukysoca2.net xin được chia sẻ các nội dung nói trên cùng bạn đọc qua bài viết dưới đây.

     

    091 541 23 32