Kiến thức

Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử

Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn/) với vài thao tác đơn giản ai cũng lập được đề nghị gia hạn thuế, gia hạn nộp tiền thuê đất mới nhất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP với 98% doanh nghiệp được GIA HẠN.

 • Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất
 • Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ MỚI NHẤT hiện nay
 • 98% Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo NĐ 41
Việc nộp đề nghị gia hạn nộp thuế cần thực hiện 02 (hai) bước chính
Phần 1: Đăng ký tờ khai gia hạn trên hệ thống thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn/)
Phần 2: Lập và kê khai tờ khai đề nghị GIA HẠN thuế, tiền thuê đất
– Loại thuế đề nghị gia hạn
– Trường hợp được gia hạn
+ Doanh nghiệp nhỏ và Siêu nhỏ (NĐ 39/2018/NĐ-CP)
+ Nghành nghề

Để tiện theo dõi, mời các bạn xem lần lượt từng bước chi tiết như sau:

Mục lục
 • Bước #1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử
 • Bước #2: Đăng ký tờ khai gia hạn nộp thuế điện tử
  • #1. Khai thuế / Đăng ký tờ khai / Đăng ký thêm tờ khai
  • #2. Chọn tờ khai Gia hạn / Tiếp tục
  • #3. Tiếp đến “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký thêm tờ khai
 • Bước #3: Lập tờ khai đề nghị gia hạn thuế
  • #1. Chọn loại thuế được gia hạn
  • #2. Điền đối tượng được gia hạn thuế
  • #3. Hoàn thành tờ khai gia hạn nộp thuế
 • Bước #4: Hoàn thành tờ khai và nộp tờ khai đề nghị gia hạn

Để có thể lập tờ khai đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất các bạn cần chuẩn bị Chữ ký số, máy tính cài đặt chữ ký số và các ứng dụng nộp thuế điện tử.

Các bước nộp đề nghị gia hạn thuế, tiền thuế đất
Bước 1: Đăng nhập hệ thống thuế điện tử
Bước 2: Đăng ký tờ khai gia hạn nộp thuế điện tử
Bước 3: Lập tờ khai đề nghị gia hạn thuế
Bước 4: Hoàn thành tờ khai và nộp tờ khai đề nghị gia hạn

Các bạn thực hiện tuần tự các bước trên như sau:

Bước #1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Các bạn truy cập theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ , chọn doanh nghiệp / Chọn Đăng nhập 

Lưu ý: Để có thể đăng ký được thêm tờ khai gia hạn nộp thuế điện tử các bạn cần đăng nhập bằng tài khoản QUẢN LÝ (MST-ql) và mật khẩu tương ứng.

>>> Xem thêm hướng dẫn đăng nhập thuế điện tử tại đây nhé!

Bước #2: Đăng ký tờ khai gia hạn nộp thuế điện tử

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử các bạn thực hiện lần lượt như sau:

#1. Khai thuế / Đăng ký tờ khai / Đăng ký thêm tờ khai

20201025 5f95c428f3035

#2. Chọn tờ khai Gia hạn / Tiếp tục

Đăng ký thêm tờ khai gia hạn nộp thuế
Đăng ký thêm tờ khai gia hạn nộp thuế

#3. Tiếp đến “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký thêm tờ khai

20201025 5f95c4298df3b

Tiếp đến các bạn lập tờ khai thuế xin gia hạn nộp thuế theo mẫu NĐ 41/2020/NĐ-CP theo hình bên dưới

Bước #3: Lập tờ khai đề nghị gia hạn thuế

Các bạn truy cập vào Khai thuế / Kế khai trực tuyến / Chọn tờ khai GIA HẠN / Tiếp tục. Chi tiết theo hình bên dưới

Chọn tờ khai gia hạn nộp thuế để kê khai trực tuyến
Chọn tờ khai gia hạn nộp thuế để kê khai trực tuyến

Sau khi chọn được tờ khai kê khai trực tuyến các bạn điền các thông tin loại thuế được gia hạn, đối tượng gia hạn là hoàn thành tờ khai. Các bạn thực hiện như hình bên dưới nhé

#1. Chọn loại thuế được gia hạn

Các bạn chọn loại thuế gia hạn gồm:

– Thuế TNDN năm 2019 và tạm tính thuế TNDN năm 2020 (Quý I và Quý II)

– Thuế GTGT (Quý I và Quý II/2020) hoặc Thuế GTGT (Tháng 3, 4, 5, 6)

– Tiền thuê đất (nếu có).

Chọn loại thuế được gia hạn và thông tin thửa đất (nếu có)
Chọn loại thuế được gia hạn

#2. Điền đối tượng được gia hạn thuế

Gồm hai đối tượng chính:

– Loại doanh nghiệp (Nhỏ và siêu nhỏ);

– Theo nghành nghề Kinh doanh;

>>> Xem thêm tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại đây!

Lựa chọn trường hợp được gia hạn

Lưu ý: Các bạn xác định doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ trước khi chọn. Trường hợp DN là DN nhỏ các bạn chọn như trên.

– Lĩnh vực hoạt động:

+ Thương mại Dịch vụ;

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

+ Công nghiệp, xây dựng;

Tiêu chí này được lấy để xác định là doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ

– Số lao động

+ Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH.

+ Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan BHXH.

+ Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

– Doanh thu

+ Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định bên trên.

– Tổng nguồn vốn

+ Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Như trường hợp trên, doanh nghiệp kê khai là Doanh nghiệp nhỏ. Các bạn xác định doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ tại đây nhé.

Trường hợp, nếu doanh nghiệp bạn không phải là doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ các bạn chọn xem doanh nghiệp có đáp ứng về nghành nghề không? 

20201025 5f95c42abb909

#3. Hoàn thành tờ khai gia hạn nộp thuế

Hoàn thành tờ khai gia hạn nộp thuế

Các bạn điền thông tin đại lý thuế (nếu có, không bắt buộc), Họ tên người Đại diện pháp luật và ngày ký tờ khai. Như hình trên.

Bước #4: Hoàn thành tờ khai và nộp tờ khai đề nghị gia hạn

Sau khi hoàn thành tờ khai ở trên, các bạn thực hiện ký và nộp tờ khai lên Cơ quan quản lý thuế của Doanh nghiệp. Xem chi tiết hình bên dưới

Ký và nộp tờ khai xin gia hạn nộp thuế

Tiếp đến màm hình hiện thị yêu cầu nhập mã PIN chữ ký số, các bạn gõ mã PIN chữ ký số là hoàn thành thành xong nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử rồi nhé. Các bạn có thể xem Video hướng dẫn bên dưới nhé.

Như vậy, Hãng Kiểm toán chukysoca2.net vừa chia sẻ nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử trên hệ thống thuế điện tử mới nhất. Nếu có câu hỏi gì các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: http://chukysoca2.net/lien-he/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

091 541 23 32