Kiến thức

Đối tượng kiểm toán? Các doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Đối tượng sử dụng dịch vụ Kiểm toán BCTC bao gồm những đơn vị nào? Loại hình doanh nghiệp nào được phép kinh doanh dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính? Hãng Kiểm toán chúng tôi xin được chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chính xác nhất được đề cập trong Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 qua bài viết dưới đây:

  Mục lục
  • Đối tượng phải kiểm toán BCTC hàng năm
  • Đối tượng phải được kiểm toán
  • Các doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  Những đối tượng cần kiểm toán BCTC
  Những đối tượng cần kiểm toán BCTC

  Đối tượng phải kiểm toán BCTC hàng năm

  1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  2. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  Trong đó: Tổ chức tín dụng bao gồm

  • Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã;
  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
  • Tổ chức tài chính vi mô;
  • Quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 50 tỷ đồng trở lên tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm liền kề trước năm kiểm toán;
  • Các quỹ tín dụng nhân dân khác thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

  3. Đơn vị có lợi ích công chúng

  Trong đó, đơn vị có lợi ích công chúng bao gồm: 

  • Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm: công ty địa chúng quy mô lớn, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ.
  • Đơn vị có lợi ích công chúng khác, bao gồm: 

            + Công ty đại chúng, ngoại trừ các công ty đại chúng quy mô lớn;

            + Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (trừ các doanh nghiệp bảo hiểm đã nêu trên);

            + Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến lợi ích công chúng do tính chất, quy mô hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

  Đối tượng phải được kiểm toán

  1. Doanh nghiệp nhà nước, trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo pháp luật quy định phải được kiểm toán BCTC hàng năm;

  2. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo pháp luật quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  Chú ý: Chi tiết về phân loại các dự án nhóm A, xem tại Điều 8 Luật đầu tư công 2014.

  3. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác (do Chính phủ quy định) phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  4. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

  Ngoài ra: Các đối tượng khác tự nguyện được kiểm toán

  Các doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  Song song với các đối tượng bắt buộc kiểm toán, doanh nghiệp muốn kinh doanh Dịch vụ kiểm toán cần phải thỏa mãn là một trong các loại doanh nghiệp dưới đây: 

  1. Các loại hình doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Công ty hợp danh;
  • Doanh nghiệp tư nhân.

  2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.
  3. Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.
  4. Doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác (trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam).

  Trên đây là những thông tin về Đối tượng và doanh nghiệp Kiểm toán mà Hãng Kiểm toán chúng tôi muốn chia sẻ đến cho bạn đọc. Chúng tôi luôn sẵn sàng đem đến cho mọi khách hàng Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính phù hợp nhất. 

  Hãng Kiểm toán chúng tôi xin cảm ơn bạn đọc! Mong quý bạn đọc tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi. 

  091 541 23 32