Kiến thức

Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Es-GLocal xin chia sẻ nội dung Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán ở Việt Nam hiện nay

  20201025 5f95c4d0c8827

  1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp lại hoặc điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bị mất hoặc bị hư hỏng;

  c) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

  a) Đơn đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp, trừ trường hợp không còn bản gốc;

  c) Các tài liệu khác liên quan đến việc cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  3. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Mời các bạn xem tiếp:

  • Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.
  • Những nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, DN Kiểm toán, CN Kiểm toán
  • Điều kiện dự thi chứng chỉ kế toán viên và chứng chỉ Kiểm toán viên
  • Nội dung ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) và chứng chỉ kế toán viên
  • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  • Mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề được quy định như thế nào?
  • Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán
  091 541 23 32