Kiến thức

Các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Điều kiện hưởng BHTN mới nhất
Điều kiện hưởng BHTN theo quy định hiện hành

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? Kiểm toán chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành như sau:

Điều 49 Luật Việc làm quy định về Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) (quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) hoặc hợp đồng làm việc (“HĐLV”), trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Có đủ thời gian đã đóng BHTN theo quy định:

a) Đối với Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn: đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

b) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm (theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm);

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật;
  • Có đủ thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp.

Mời các bạn xem thêm:

  • Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2017
091 541 23 32