Kiến thức

06 đối tượng được nhận tiền mặt do COVID-19

Ngày 09 tháng  04 năm 2020, Chính phủ thông qua Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó có 06 đối tượng được nhận tiền mặt do COVID-19 với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

  • Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất
  • Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử
06 đối tượng được hỗ trợ bằng tiền mặt do ảnh hưởng dịch COVID-19

Một là: Người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ):

– Phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;

– Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các DN gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19;

Do không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương

  1. Được hỗ trợ với mức: 1.800.000 đồng/người/tháng.
  2. Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch,

(*) Áp dụng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Hai là: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 03 (ba) tháng.

Ba là: NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc (HĐLV) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 (ba) tháng.

(*) Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Bốn là: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

(*) Thời gian áp dụng là 03 (ba) tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Năm là: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

(*) Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Sáu là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng.

(*) Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.


Riêng người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì:

+ Được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế; đáp ứng các điều kiện:

+ Không quá 03 (ba) tháng với lãi suất 0%;

+ Thời hạn vay tối đa 12 (mười hai) tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

+ Mục đích: Để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Trên đây, Hãng Kiểm toán chukysoca2.net vừa chia sẻ 06 đối tượng được hưởng tiền mặt do ảnh hưởng có dịch COVID-19. Nếu có câu hỏi gì các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: http://chukysoca2.net/lien-he/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

091 541 23 32