thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn các bước cơ bản tự Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CƠ BẢN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1/ Hồ sơ chuẩn bị:

– CMND bản chụp, chứng từ khấu trừ thuế (do đơn vị chi trả thu nhập cấp cho người nộp thuế).

– Tờ khai thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN.

– Cá nhân đã có MST.

2/ Tổng hợp các thu nhập từng tháng theo chứng từ khấu trừ thuế.

Công ty nên lập danh sách cá nhân có thu nhập chịu thuế theo mẫu phù hợp dưới đây: 

– Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN.

– Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN.

3/ Mở HTTK và nhập MST, điền dữ liệu thông tin cá nhân có thu nhập chịu thuế

4/ Đăng nhập và điền thông tin xong ghi lại, kết xuất ra file XML (không được đổi tên file)

5/ Vào trang thuế điện tử, chọn mục cá nhân và điền thông tin theo mẫu bên dưới và chọn đúng cơ quan thuế quản lý cá nhân có thu nhập chịu thuế

6/ Chọn mục Quyết toán thuế và gửi tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

7/ Điền đầy đủ và kiểm tra dữ liệu, chọn file XML đã lưu trước đó và bấm vào nút “Gửi tờ khai”.

Tải tài liệu ví dụ tự Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại đây.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu.gdt.gov.vn, tìm hiểu các chức năng của hệ thống thuế Etax mới.

 

091 541 23 32