Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẬN 12 – HUYỆN HÓC MÔN

1. CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Địa chỉ: Số 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Điện thoại: (028) 3891 7478

Địa chỉ 282A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp
Thành, Quận 12
 
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3891 7478
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3891 7477
Đội Kiểm tra nội bộ (028) 3715 3146
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3891 6813
Đội QLN-CCN (028) 3891 6814
Đội KK-KTT & TH (028) 3891 7432
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3891 6812
Bộ phận trả lời chính sách (028) 3891 7431
Đội thu LPTB & thu khác (028) 3715 5735
Đội Nghiệp vụ dự toán (028) 3891 6819
Đội thuế TNCN (028) 3819 6820
Đội thuế LP  Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất,
Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp
(028) 3715 7497
(028) 3883 7830
(028) 3715 1792
(028) 3883 3819
(028) 3537 6435
Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân , An Phú Đông,
Thới An, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành
(028) 3891 9296
(028) 3716 5094
(028) 3719 5680
(028) 3717 0195
(028) 3717 1442
(028) 3717 0193
 

2. CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

Địa chỉ: Số 90 Bà Triệu, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3710 7294

 

Địa chỉ 90 Bà Triệu, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn 
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 6251 1495 – (028) 3710 1293
Đội QLN-CCN (028) 3891 0428
Đội thuế trước bạ (028) 3712 6003
Đội thuế Thị trấn (028) 3891 4160
Đội KK-KTT & TH (028) 3891 3182
Đội thuế Tân Hiệp – Thị trấn Hóc Môn
– Xuân Thới Sơn
(028) 3713 0691
Đội thuế Thới Tam Thôn – Đông Thạnh
– Nhị Bình
(028) 3891 5562
Đội thuế Tân Xuân – Trung Chánh
– Xuân Thới Đông
(028) 3718 4386
Đội thuế Bà Điểm – Xuân Thới Thượng (028) 3712 6003
Đội Nghiệp vụ dự toán (028) 6251 1497
Đội thuế TNCN (028) 3710 6530
Đội Thanh tra thuế (028) 3891 3000
(028) 6251 3696
(028) 3710 6363

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 11

Địa chỉ: Số 270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: (028) 3963 0585

Địa chỉ 270 Bình Thới – P10 –
Quận 11
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3963 0585
(028) 3963 0827
Đội Nghiệp vụ & Dự toán – TTHT (028) 3963 0825
Đội KK-KTT& TH (028) 3963 0590
(028) 3963 1052
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3963 6592
(028) 3963 6866
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3963 6384
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3963 0822
(028) 3963 5384 
(028) 3963 6591 
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3963 0586
(028) 3963 6798
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3963 0826
Đội QLN-CCN (028) 3963 0820
Đội trước bạ & thu khác (028) 3963 1051
Đội thuế Liên phường 1-3 -5-10 -14 – Chợ Bình Thới (028) 3963 0823
Đội thuế LP 2 – 8 – 9 – 16 – Chợ Lãnh Binh Thăng (028) 3963 0821
Đội thuế LP 4 – 6 – 12 – 13 – Chợ Thiếc  – chợ Phú Thọ (028) 3963 0828
Đội thuế LP 7-11 -15 – Chợ Chim Xanh (028) 3963 0819
Đội thuế TNCN (028) 3963 7021

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 10

Địa chỉ: Số 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: (028) 3864 1161

Địa chỉ 3/1 Thành Thái – Phường 14 – Quận 10
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3865 8421
VP Đảng ủy (028) 3868 7528
Đội Nghiệp vụ Dự toán (028) 3866 9894
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3866 2801
(028) 3868 5174
(028) 3501 5463
(028) 3868 5171
Đội KK-KTT& TH (028) 3501 5458
(028) 3864 5799
(028) 1864 5798
Bô phận cho thuê nhà (sảnh B) (028) 3602 0892
Đội QLN-CCN (028) 3866 9895
Đội KTNB (028) 3866 2179
Đội trước bạ & Thu Khác (028) 3864 1160
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3501 5450
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3864 4764
Đội Kiểm tra thuế 3 (028) 3501 5448
Đội Kiểm tra thuế 4 (028) 3864 1161
Đội thuế TNCN (028) 3504 2227
Đội thuế Liên phường 1, 2,3,4, 9,10,11 (028) 3501 5451
Đội thuế Liên phường 5,6,7,8, Chợ Nguyễn Tri Phương (028) 3501 5452
Đội trưởng Đội thuế Liên phường 12,13, 14,15,
Chợ Hòa Hưng
(028) 3501 5457

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 9

Địa chỉ: Số 25 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Điện thoại: (028) 3730 8337

Địa chỉ 25 Lê Văn Việt – P. Hiệp Phú –
Quận 9
Đội trước bạ & thu khác (028) 3730 5611
Đội KK-KTT& TH (028) 3897 3354
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3897 3353
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3730 8337
Đội Nghiệp vụ – Dự toán (028) 3968 2769
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3736 0881
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3736 0882
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3736 0883
Đội thuế Liên Phường (028) 3730 5610
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3968 2766
Đội QLN-CCN (028) 3730 5608

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 8

Địa chỉ: Số 1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TPHCM

Điện thoại: (028) 3850 1032

Địa chỉ Số 1079 Phạm Thế Hiển,
Phường 5, Quận 8
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3850 1032
Bộ phận Ấn Chỉ (028) 3981 0439
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3981 2686
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3981 5343
Đội Kiểm tra thuế 3 (028) 3981 5343
Đội Kiểm tra thuế 4 (028) 3850 4575
Đội Liên phường 1,2,3,4,5,6,8 (028) 3850 4575
Đội Liên phường 9,10,11,12,13,14,15,16 (028) 3850 4575
Đội KK-KTT&TH (028) 3856 8501
Đội NV – Dự toán (028) 3981 5343
Đội Thu T Bạ & T khác (028) 3981 0515
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3850 3471
(028) 3982 0826
Đội Thu nhập cá nhân (028) 3850 3471
(028) 3982 0826
Đội QLN-CCN (028) 3981 2686

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẬN 7 – NHÀ BÈ

1. CHI CỤC THUẾ QUẬN 7

Địa chỉ: Số 350 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: (028) 3872 2115

Địa chỉ 350 Huỳnh Tấn Phát –
P. Bình Thuận – Quận 7
Đội KK-KTT& TH (028) 3872 2115
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3772 0473
(028) 2213 1556
Đội HC-NS- QT-TV-AC (028) 3872 0242
Đội trước bạ & thu khác (028) 3872 8757
Đội Kiểm tra nội bộ (028) 3872 2117
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 2213 1558
(028) 3872 0460
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3872 8758
(028) 2213 1555
Đội thuế Thu nhập Cá nhân (028) 3872 5156
Đội Nghiệp vụ – Dự toán (028) 2213 1557
Đội QLN-CCN (028) 2213 1553
Đội thuế Liên phường (028) 2213 1551
(028) 2213 1552
Phòng Lưu trữ hồ sơ (028) 2213 1554
Điểm thu Kho bạc (028) 3872 7905

2. CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHÀ BÈ

Địa chỉ: 296A Ấp 1, Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Điện thoại: (028) 3782 7921

 

Địa chỉ 296A Ấp 1, Nguyễn Bình,
Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM
Đội Trước bạ & thu khác (028) 3782 7804
Đội KK-KTT& TH (028) 3782 7806
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3777 0480 – (028) 3782 7722
Đội QLN- CCN (028) 3782 8110
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ
(028) 3782 7921
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3782 7805
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3782 8391
Đội thuế Thị Trấn (028) 3781 0268
Đội thuế Xã Phú Xuân (028) 3782 7395
Đội thuế Liên xã (028) 3777 0726
Đội thuế xã Nhơn Đức (028) 3782 1662

 

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 6

Địa chỉ: Số 683 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TPHCM

Điện thoại: (028) 3969 7716

Địa chỉ 683 Hồng Bàng –
Phường 6 – Quận 6
Đội HC-NS-TV-AC (028) 3969 7715
Đội TH NVDT & TTHT (028) 3969 7716
Đội KK-KTT& TH (028) 3969 4369
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3960 9812
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3969 7968
Đội Kiểm tra thuế 3 (028) 3960 9812
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3969 7970
Đội QLN – CCN (028) 39609811
Đội Trước bạ & thu khác (028) 3969 3072
Đội thuế TNCN (028) 3969 5489
Đội thuế LP 1, 2 (028) 3960 9815
Đội thuế LP 3, 4, 7, 8 (028) 3960 9813
Đội thuế LP 5, 6, 9 (028) 3969 5487
Đội thuế LP 10, 11 (028) 3969 4370
Đội thuế LP 12, 13, 14 (028) 3969 4368
Đội thuế chợ Bình Tây (028) 3952 1804

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 5

Địa chỉ: Số 105 -107 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: (028) 3859 0157

Địa chỉ Số 105 – 107 Phùng Hưng – Phường 13 – Quận 5
Bảo vệ  (028) 3923 0065
Đội Tuyên truyền hỗ trợ  (028) 3923 5611-232
(028) 3924 1340
Đội KK-KTT  (028) 3923 5611-224
Đội Tin học  (028) 3923 5255
Đội Kiểm tra Nội bộ  (028) 3923 5611-239
Đội QLN – CCN  (028) 3923 5611-234
Đội LPTB – Thu Khác  (028) 3923 5611-204
Đội Nghiệp vụ – Dự toán  (028) 3923 5611-221
Đội thuế TNCN  (028) 3923 5611-237
Đội HC-NS-QT-TV-AC  (028) 3923 5611-200
Kho lưu trữ  (028) 3956 2040
Đội Kiểm tra thuế số 1  (028) 3923 5611-219
Đội Kiểm tra thuế số 2  (028) 3923 5611-213
Đội Kiểm tra thuế số 3  (028) 3923 5611-236
Đội Kiểm tra thuế số 4  (028) 3923 5611-202
Đội thuế LP 1,2,3,4  (028) 3956 0922
Đội thuế LP 5,6,10,13  (028) 3854 7836
Đội thuế LP 11,12,15  (028) 3955 0856
Đội thuế LP 7,8,9, An Đông  (028) 3935 1304
Đội thuế LP 14, Đồng Khánh  (028) 3859 3236

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 4

Địa chỉ: Hẻm 42 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3825 4568

Địa chỉ Hẻm 42 Hoàng Diệu,
Phường 12, Quận 4
Đội Kiểm tra thuế số 1  (028) 3825 4565
Đội Kiểm tra thuế số 2  (028) 3825 4568
Đội Nghiệp vụ – Dự toán  (028) 3943 2027
Đội HC-NS-QT-TV-AC  (028) 3943 3524
Đội KK-KTT & TH  (028) 3826 8312
Đội Trước bạ và thu khác  (028) 3826 8311
Đội thuế Liên Phường chợ  (028) 3825 4566
Đội QLN-CCN  (028) 3943 4706
Đội Tuyên truyền hỗ trợ  (028) 3943 2026
Bộ phận Ấn chỉ  (028) 3943 3523
Điểm thu Kho bạc  (028) 3943 3525
Đội Bảo vệ  (028) 3943 3522

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây.

Danh bạ cơ quan thuế

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 3

Địa chỉ: Số 152 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: (028) 3934 9001

Địa chỉ 152-154 Võ Văn Tần
– Phường 6 – Quận 3
Điện thoại trực (028) 2213 7206
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3934 9001
(028) 3934 9001
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3934 9391
(028) 3934 9392
Đội QLN-CCN thuế (028) 2213 7208
Đội QLN-CCN thuế (028) 2213 7208
Đội KK-KTT & TH  
Đội Kiểm tra thuế số 1  
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 2213 7594
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3934 9390
Đội Kiểm tra nội bộ  
Đội thuế Liên phường 1  
Đội thuế Liên phường 2  
Đội LPTB và Thu khác (028) 2213 7594
Đội Nghiệp vụ dự toán  
Bộ phận thuế TNCN (028) 3934 9390
Bộ phận TCCB  
Bộ phận kế toán tài vụ (028) 2213 7208
Bộ phận Ấn chỉ  

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây.

091 541 23 32