Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Quận Phú Nhuận

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: Số 145/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: (028) 3844 5658

Địa chỉ 145/9 Nguyễn Văn Trỗi
– Phường 11- Quận Phú Nhuận
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3844 5658
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3997 6711
Đường dây nóng (028) 3844 2182
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3845 1394
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3997 4355
Đội Kiểm tra thuế 3 (028) 3997 1162
Đội Kiểm tra thuế 4 (028) 3846 3083
Đội quản lý Liên Phường – Chợ (028) 3846 3082
Đội thuế TNCN (028) 3844 5112
Đội KK-KTT& TH (028) 3845 4199
Đội Tổng hợp – NVDT – TTHT (028) 3997 1163
Đội thu LPTB & thu khác (028) 3997 4329
Đội QLN-CCN (028) 3845 1341

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

091 541 23 32