Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Khu Vực Quận 12 – Huyện Hóc Môn

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẬN 12 – HUYỆN HÓC MÔN

1. CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Địa chỉ: Số 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Điện thoại: (028) 3891 7478

Địa chỉ 282A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp
Thành, Quận 12
 
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3891 7478
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3891 7477
Đội Kiểm tra nội bộ (028) 3715 3146
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3891 6813
Đội QLN-CCN (028) 3891 6814
Đội KK-KTT & TH (028) 3891 7432
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3891 6812
Bộ phận trả lời chính sách (028) 3891 7431
Đội thu LPTB & thu khác (028) 3715 5735
Đội Nghiệp vụ dự toán (028) 3891 6819
Đội thuế TNCN (028) 3819 6820
Đội thuế LP  Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất,
Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp
(028) 3715 7497
(028) 3883 7830
(028) 3715 1792
(028) 3883 3819
(028) 3537 6435
Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân , An Phú Đông,
Thới An, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành
(028) 3891 9296
(028) 3716 5094
(028) 3719 5680
(028) 3717 0195
(028) 3717 1442
(028) 3717 0193
 

2. CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

Địa chỉ: Số 90 Bà Triệu, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3710 7294

 

Địa chỉ 90 Bà Triệu, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn 
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 6251 1495 – (028) 3710 1293
Đội QLN-CCN (028) 3891 0428
Đội thuế trước bạ (028) 3712 6003
Đội thuế Thị trấn (028) 3891 4160
Đội KK-KTT & TH (028) 3891 3182
Đội thuế Tân Hiệp – Thị trấn Hóc Môn
– Xuân Thới Sơn
(028) 3713 0691
Đội thuế Thới Tam Thôn – Đông Thạnh
– Nhị Bình
(028) 3891 5562
Đội thuế Tân Xuân – Trung Chánh
– Xuân Thới Đông
(028) 3718 4386
Đội thuế Bà Điểm – Xuân Thới Thượng (028) 3712 6003
Đội Nghiệp vụ dự toán (028) 6251 1497
Đội thuế TNCN (028) 3710 6530
Đội Thanh tra thuế (028) 3891 3000
(028) 6251 3696
(028) 3710 6363

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

091 541 23 32