Danh bạ cơ quan thuế

Danh bạ Chi Cục thuế Huyện Củ Chi

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ HUYỆN CỦ CHI

Địa chỉ: 77A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Điện thoại: (028) 3790 9324

Địa chỉ 77A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi,
Huyện Củ Chi
Đội Tuyên truyền hỗ trợ – NVDT (028) 3504 4786
Đội KK-KTT& TH (028) 3892 1438
(028) 3790 6719
Đội kiểm tra số 1 (028) 3790 6532
Đội kiểm tra số 2 (028) 3790 6532
Đội HC-NS-QT (028) 3792 3978
(028) 3892 0417
(028) 3790 9324
Đội TV-AC (028) 3792 5569
Đội QLN-CCN (028) 3792 3980
Đội thuế trước bạ & thu khác (028) 3792 5096
Đội thuế Liên Thị trấn Củ Chi, Xã Phước Vĩnh An,
Chợ Củ Chi
(028) 2248 3547
(028) 2248 3550
Đội thuế Liên xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội,
Tân An Hội
(028) 3796 1402
Đội thuế liên xã Phước Hiệp – Phước Thạnh
– Thái Mỹ – Trung Lập Thượng – Trung Lập Hạ
– An Nhơn Tây – An Phú – Phú Mỹ Hưng
– Nhuận Đức – Phạm Văn Cội
(028) 3794 6371
Đội thuế liên xã Phú Hoà – Trung An – Tân Thạnh
Tây – Bình Mỹ – Tân Thạnh Đông – Hoà Phú
(028) 3882 8268

Quý khách tra cứu danh bạ các Chi Cục thuế khác tại đây. 

091 541 23 32